Vysoké školy kytary

Pokud se hře na kytaru již nějakou dobu věnujete, absolvovali jste základní uměleckou školu nebo konzervatoř a chcete své umění nadále zdokonalovat, můžete pokračovat například na některé z českých či zahraničních vysokých škol.

Akademie múzických umění v Praze (AMU)

Hudební a taneční fakulta AMU vznikla v roce 1945 a svým posluchačům nabízí studium hudebního umění na praktické a teoretické úrovni.
Můžete zde studovat mimo spoustu jiných hudebních nástrojů právě obor Kytara nebo Kytara-Jazz, v bakalářské a navazující magisterské formě. Během tohoto programu absolvujete nejen předměty praktické, jako hru hudební nástroj, komorní hru, ale také disciplíny teoretické, např. dějiny hudby, estetiku, cizí jazyk, didaktiku. Absolvent tohoto oboru najde uplatnění jako sólista, člen komorního souboru, orchestru nebo jako pedagog.
https://www.amu.cz

Janáčkova akademie múzických umění v Brně (JAMU)

Hudební fakulta vznikla v roce 1947 a zaměřuje se především na hudební umění v praktické a interpretační rovině.
Studijní obor Kytara je zde vyučován v bakalářské a magisterské formě. Absolvent tohoto oboru nalezne uplatnění jako sólista, člen orchestru nebo hudebního souboru. Ve své profesní dráze může mimo jiné působit také jako pedagog.
http://www.jamu.cz

Akadémia umení v Bánskej Bystrici

Tato vysoká škola byla založena v roce 1997 v Bánské Bystrici.
Fakulta múzických umění nabízí studium Kytary, v bakalářské, magisterské a poté také v doktorandské formě. Obsah vzdělávání se soustřeďuje na výchovu profesionálních koncertních umělců – sólistů, komorních a orchestrálních hráčů.
https://www.aku.sk/

Vysoká škola múzických umení v Bratislavě

Studijní obor Hra na kytaru můžete studovat v bakalářské, magisterské a doktorandské formě studia. Absolvent může působit jako sólista, komorní hráč, pedagog na ZUŠ a konzervatořích. Po úspěšném zvládnutí doktorandského studia může absolvent pracovat jako koncertní umělec, hráč ve špičkových komorních a orchestrálních tělesech nebo jako pedagog na vysokých školách uměleckého směru.
http://www.vsmu.sk/

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

Jedná se o soukromou vysokou školu poskytující netradiční formy hudebního vzdělávání – kombinace teoretických a praktických dovedností absolventům umožňuje širší uplatnění. Studium je zpoplatněno, školné na akademický rok činí 2500 €. Zajímavostí je, že zde výuka probíhá netradiční formou a to prostřednictvím workshopů, blokovou výukou, zaměřující se na individuální schopnosti svých studentů. Akademie nabízí bakalářské a magisterské, studijní programy a to nejen formou prezenční, ale také externí. Absolvent se může uplatnit jako sólista nebo člen různých hudebních seskupení, popřípadě jako pedagog na ZUŠ, konzervatořích nebo na jiných středních školách s hudebním zaměřením.
http://huaja.org/

Musik und kunst privatuniversität der stadt Wien

Hudební a umělecká škola ve Vídni nabízí výukové programy pro instrumentalisty, zpěváky, tanečníky a herce. Každý rok zde své vzdělávání začíná přibližně 850 lidí z více než 50 zemí světa, kterým se věnuje 250 renomovaných vyučujících a umělců.
Hru na kytaru je možné studovat studovat na největším oddělení této univerzity ve formě bakalářské a magisterské. Studium je zaměřeno především na praxi a vede své posluchače k tomu, aby se stali sólisty, členy komorních seskupení, orchestrů, popřípadě se věnovali dráze pedagoga.
http://www.muk.ac.at/

Berklee college of music

Berklee nabízí svým studentům profesionální výuku pod vedením umělců a odborníků nejen na tradiční repertoár, ale také na současnou hudbu. Můžete zde studovat bakalářský, magisterský a postgraduální program. Délka bakalářského stupně je o rok delší, než u nás v ČR, tedy 4 roky. Zaměřujete se na studium akustické nebo elektrické kytary. Studující mají již v průběhu své přípravy možnosti vystupovat jako sólisté a členové školních souborů, jako např. symfonický orchestr, komorní soubory, smyčcová kvarteta a setkávají se s různými umělci.
https://www.berklee.edu/