Základní umělecké školy (ZUŠ)

V dnešní době se kytara dostala do popředí zájmů dětí i dospělých, a patří k velmi oblíbeným a rozšířeným hudebním nástrojům. Svojí univerzálností se hodí jako doprovodný i sólový nástroj do různých hudebních žánrů, od klasiky až po rock. Pokud se i vám zalíbily melodie kytarových písní a uvažujete o tom, že se naučíte na kytaru sami hrát, nabízí se hned několik možností jak začít.
Jednou z nich je Základní umělecká škola. Ta může být správnou volbou pro každého, kdo má zájem a chuť učit se nových věcem. Kytara na ZUŠ se vyučuje po celý školní rok a jednotlivé lekce jsou většinou vedeny zkušenými profesory, kteří se sami hrou na kytaru zabývají, často na profesionální úrovni. Školy kytary se snaží vychovávat především hráče, kteří hrají pro zábavu nebo se dokáží uplatnit v různých hudebních seskupeních, případně se později zaměřující na profesionální hudební dráhu. Pokud se rozhodnete pro výuku na některé ze Základních uměleckých škol, dostane se vám klasického hudebního vzdělání (někdy je výuka rozšířenba i na moderní hudbu a elektrickou kytaru), které je základem i ke studiu na konzervatoři. Ke studiu hry na kytaru jsou většinou přijímány děti od 7 let, a následně je výuka rozvržena do několika stupňů tak, jak ji známe i z jejich vlastní základní školy.
V prvním stupni jsou žáci vedeni k zvládnutí správných návyků, které jsou potřebné ke hře na klasickou kytaru. Žáci se ve vyšších ročnících mohou podílet i na výběru skladeb a na svém dalším hudebním rozvoji. Cílem hodin je rozvíjení hudebnosti, osvojení správných návyků, ale také využití znalostí z hudební nauky v praxi, jako je např. rytmus, dynamika, čtení notového zápisu, akordické značky a podobně.
Žáci a studenti jsou také seznámeni s různými druhy kytar (např. elektrická, basová atd.), ale i s různými hudebními žánry a významnými kytaristy. Mnohé kytarové školy mají i vlastní soubory, ve kterých se mohou nadaní studenti realizovat. Jakmile totiž student zvládne správné návyky hry na klasickou kytaru, může být plnohodnotným členem hudebního souboru, kde se učí souhře s ostatními hudebníky, kolektivní spolupráci a lásce ke kytaře především.
Pokud vás zajímá dětská kytara a další možnosti pro děti, navštivte náš partnerský web , kde najdete spoustu užitečných rad (výběr dětské kytary, prvních krůčky, ...).

Školoné na ZUŠ

Školné na ZUŠ se platí zpravidla pololetně a samozřejmě se na různých místech liší. Částky bývají o něco nižší než při soukromé výuce mimo ZUŠ a to proto, že ZUŠ při víuce dětí dostávají dotace od státu. Školné se tak pohybuje od 1500 Kč do 2000 Kč za pololetí při individuální výuce. Některé školy proto nabízejí skupinové hodiny, při kterých se dá něco ušetřit.

ZUŠ podle kraje